• Dotacje

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor.jpg

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Strategia biznesowa dla Sport Transfer”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie długoterminowej strategii biznesowej.


W efekcie realizacji projektu zwiększymy sprzedaż zagraniczną.


Całkowita wartość projektu: 49 632,96 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 34 299,20 zł.