Sala sportowa przy Szkole Podstawowej, Suchy Las 2014, Polska

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej, Suchy Las 2014, Polska

Dostawa i montaż wyposażenia sali sportowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Suchy Las.
Wyposażenie obejmowało:
- konstrukcje do koszykówki na boisko główne oraz boiska treningowe,
- słupki do siatkówki na boisko główne oraz boiska treningowe,
- bramki do piłki ręcznej wraz siatkami i piłkochwytami,
- piłkochwyty za bramki do piłki ręcznej,
- kotary grodzące salę na sektory,
- drabinki gimnastyczne,
- ławeczki gimnastyczne,
- ściankę wspinaczkową,
- tablicę wyników.

Oglądany produkt w realizacjach