Boisko Sportowe Mosir Sosnowiec 2021, Polska

BOISKO SPORTOWE MOSIR SOSNOWIEC 2021, POLSKA

Realizacja na boisko sportowym ze sztuczną nawierzchnią w Sosnowcu obejmowała, dostawę oraz montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej wraz z siatkami, dostawę przejezdnych bramek do piłki nożnej o wymiarze 5,00 x 2,00m, dostawę profesjonalnych 14 miejscowych kabin dla zawodników rezerwowych wraz z kółkami do transportu. W ramach realizacji została również dostarczona trybuna dwurzędowa na 50 miejsc wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej oraz dobudowany nowy piłkochwyt wysokości 5,00m na słupach stalowych ocynkowanych, a także wymieniona siatka na istniejących piłkochwytach wysokość 8,00m.

Oglądany produkt w realizacjach