Boisko wielofunkcyjne, Mikołów 2020, Polska

Boisko wielofunkcyjne, Mikołów 2020, Polska

Wyposażenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mikołowie obejmowało dostawę oraz montaż piłkochwytów wokół boisk na słupach stalowych wysokości 6,00 m. Wokół dużego boiska do piłki nożnej zostały zamontowane siatki polipropylenowe piłkochwytu o oczku 10x10cm i grubości 4mm, natomiast na małym boisku wielofunkcyjnych zainstalowane zostały siatki o oczku 4,5x4,5cm tak aby umożliwić również grę w tenisa ziemnego. Wejście na boiska i przemieszczanie się pomiędzy nimi umożliwiają zamontowane furtki wejściowe i bramy wjazdowe wypełnione siatka polipropylenową.

Oba boiska zostały wyposażona w profesjonalny sprzęt sportowy, między innymi:

- bramki do piłki nożnej,

- bramki do piłki ręcznej,

- słupki do siatkówki,

- słupki do tenisa ziemnego,

- konstrukcje do gry w koszykówkę.

Wokół boiska powstały również urządzenia małej architektury takie jak ławki młodzieżowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, źródło wody pitnej oraz wiata dla zawodników rezerwowych.  

Dodatkowym elementem wyposażenia kompleksu są huśtawki typu bocianie gniazdo.

Oglądany produkt w realizacjach