Boisko sportowe Końskie 2020, Polska

Boisko sportowe, Końskie 2020, Polska

Dostawa oraz montaż obejmował wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w postaci piłkochwytu. Piłkochwyt o wysokości 4,0m na słupach stalowych ocynkowanych oraz lakierowanych proszkowo. Słupy osadzone w tulejach montażowych Siatka piłkochwytu wykonana z polipropylenu grubości 5mm i oczku 10x10cm. W ogrodzeniu zamontowane zostały dwie furtki wejściowe oraz brama wjazdowa.

Oglądany produkt w realizacjach