Hala Sportowa, Gać 2015, Polska

Hala Sportowa, Gać 2015, Polska

Wyposażenie hali obejmowało dostawę oraz montaż:
- konstrukcji podwieszanych do koszykówki,
- konstrukcji treningowych ściennych do koszykówki,
- profesjonalnych bramek do piłki ręcznej,
- słupków do siatkówki na boisko główne oraz boiska treningowe,
- kotary elektrycznej dzielącej halę na dwa sektory,
- siatek osłonowych na okna,
- piłkochwytów na ściany szczytowe,
- drabinek gimnastycznych,
- ławeczek gimnastycznych,
- wyposażenia szatni.

Oglądany produkt w realizacjach