• Kategorie
  • Przegląd sprzętu sportowego

0

Zadzwoń i zapytaj: +48 12 649 14 83

Sprzęt sportowy aby był bezpieczny dla użytkowników, musi być poddawany systematycznej kontroli i okresowej konserwacji. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. z 2003 r Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami, przedstawiające ogólne warunki techniczne, oraz BHP  jakie muszą spełniać obiekty, na których odbywają się zajęcia z uczniami.

Przegląd techniczny wszystkich urządzeń sportowych polegający na oględzinach stanu wyposażenia, głownie pod katem zniszczeń i uszkodzeń, powinien być przeprowadzony co najmniej raz w roku w celu utrzymania właściwego poziomu funkcjonalności.

Sport Transfer wykonuje usługi przeglądu sprzętu sportowego na halach sportowych, salach gimnastycznych, boiskach sportowych. 

Jeżeli chcą Państwo wykonać przegląd swoich urządzeń sportowych, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym

Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Produkty podobne